Treść ładuje się...
Program towarzyszący

Program towarzyszący

Program nauczania

Program nauczania  dla publiczności oferuje widzom wycieczki z komentarzem, programy nauczania, workshopy itp. , w programach tych bierzemy pod uwagę  potrzeby rozmaitych grup widzów i dzięki temu oferujemy ekspozycję  jako obszar dla spotkań , edukacji i spędzania czasu wolnego dla dzieci i dorosłych. Najważniejszą grupą docelową , na którą muzeum weźmie szczególną uwagę, są grupy szkolne.  W naszym zespole pracują pracownicy stali, jak i zewnętrzni, doświadczeni animatorzy z Małego i Wielkiego Świata Techniki.

Program nauczania