Treść ładuje się...
MDM

Milan Dobeš Muzeum

Milan Dobeš Muzeum

Milan Dobeš Muzeum

Muzeum nosi imię Milana Dobeša, jednego z głównych europejskich przedstawicieli op-artu, zarówno wybitnego artysty, na co dzień posługującego się techniką dynamicznego konstruktywizmu. Prócz prac Dobeša w muzeum możemy także podziwiać dzieła innych artystów tworzącym w tym nurcie. Ekspozycja podzielona jest na siedem części. Pierwsze dwie są poświęcone początkowym dziełom Dobeša- głównie są to szkice i obrazy przedstawiające geometryczne abstrakcje. Idąc dalej obserwować możemy optyczne reliefy i kolaże. Dalsze dwie części wystawy przeznaczone są głównie na pokazanie graficznej twórczości Dobeša. Artysta, jak już wspomniano najczęściej wykorzystuje technikę sitodruku, tak często dziś spotykanej przy nadrukach na odzieży. Czwarta część to głównie dzieła z wystawy „Dokumenta 4” z 1968 roku. Warto wspomnieć w tym miejscu, że prócz Dobeša z wymienionej wystawy obecne są także dzieła innych pochodzących w ówczesnej Czechosłowacji artystów- Jiřeho Kolařa czy Zděnka Sýkory. Ciekawostką może być fakt, że wraz ze wspomnianymi artystami na wystawie z Kessel podziwiać można było dzieła zarówno ojca pop-artu Andeho Warhola jak i op-artu Victora Vassarelynebo.  Przedostania część wystawy to z kolei dzieła przyjaciół Dobeša, tak więc w niej podziwiać możemy dzieła wspomnianego już Jiřeho Kolařa, Zděnka Sýkory ale też Henryka Stażewskiego, Huga Demariniego i innych artystów op-artowych. Ostatnia część pokazuje dorobek Dobeša i jego związek z orkiestrą American Wind Symphony Orchestra, gdzie artysta podczas występów odpowiedzialny był za efekty wizualne i kinetyczne towarzyszące muzyce. Podkreślić należy, że w latach 70-tych  połączenie sztuki muzycznej z plastyczną oraz grą świateł było zupełną nowością, nieznaną dotąd nigdy wcześniej.

"Użyć dzieło artystyczne jest ważniejsze niż mu zrozumieć." Victor Vasarely